Paragrafen

Bedrijfsvoering

De gemeente Dordrecht heeft vanuit het Coalitieakkoord 2018-2022 forse ambities en opgaven. We werken daarom opgave-gestuurd en zetten de opgaven centraal bij alles wat wij doen.

Net als de afgelopen jaren leggen wij in 2022 de focus op flexibel organiseren, het versterken van eigenaarschap in de organisatie en het investeren in talent. Daarnaast geven we als organisatie aandacht aan de verdere digitalisering en het vergroten van de digitale vaardigheden en bewustzijn van de medewerkers. Dit alles vraagt een betrouwbare en flexibele bedrijfsvoering. Komend jaar wordt een bijzonder jaar, met de overgang van de GRD-dochters naar Dordrecht, waarbij continuïteit van dienstverlening voorop staat en anderzijds vernieuwing en innovatie de wens is. In 2022 zal de implementatie van het nieuwe dienstverleningsconcept gaan plaatsvinden dat betekent ook iets voor onze interne werkwijze binnen Dordrecht. De fase van transformatie vanaf 2022 en de jaren daarna zal op vele terreinen van bedrijfsvoering een zoektocht worden om zo snel mogelijk verwevenheid van de organisatieonderdelen mogelijk te maken. Dit levert kansen op voor veel bedrijfsvoeringsaspecten maar vergt ook veel inzet van onze organisatie

In deze paragraaf leest u welke ambities wij hebben op het gebied van organisatieontwikkeling en HR , huisvesting , data en informatiemanagement en communicatie .

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42