Verbonden partijen

Beleidsinformatie verbonden partijen

Actuele ontwikkelingen verbonden partijen
Op de volgende pagina's/onderstaande tegels ziet u per verbonden partij de algemene basisgegevens en leest u wat de belangrijkste (mutaties in de) actuele ontwikkelingen en risico’s bij die verbonden partij zijn. Ook is weergegeven waar de verbonden partij is gevestigd, wie de gemeente vertegenwoordigd en welke andere deelnemers er zijn in de verbonden partij. Overigens wordt bij de onderstaande 15 verbonden partijen nog uitgegaan van de GR Drechtsteden daar ten tijde van de opstelling van de begroting de splitsing in een GR Sociaal (naam nog nader te bepalen) en servicegemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering nog niet definitief is besloten. Na besluitvorming zal de aanpassing in het overzicht verbonden partijen worden verwerkt in onze Bestuursrapportage 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42