Onvoorzien

Wat mag het kosten?

Financiën van Dordrecht - Onvoorzien

400.000

100,0 %

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

400

400

400

400

Baten

0

0

0

0

Saldo

-400

-400

-400

-400

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal programma

-400

-400

-400

-400

Lasten € 400.000
Baten € 0
Saldo € 400.000
Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42