Financiële begroting

Toelichting financiële begroting

In deze toelichting wordt meer informatie gegeven over de Begroting 2022. We geven een cijfermatige vergelijking van de Begroting 2022 met de Begroting 2021 en de werkelijke baten en lasten uit de Jaarrekening 2020 . Het gedeelte van de begroting dat incidenteel is, wordt afzonderlijk toegelicht. Ook de boekwaarde van de activa en de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42