Ontwikkeling reserves en voorzieningen

Ontwikkelingen voorzieningen

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de voorzieningen vanaf 2021 zien:

Voorzieningen ivm bijdragen van derden

Onderhouds-
voorzieningen

Overige voorzieningen

Algeheel totaal

Stand per 1-1-2021

13.119

4.834

19.796

37.749

Toevoeging 2021

2.246

1.610

0

3.855

Onttrekking 2021

6.104

1.524

1.233

8.861

Stand per 1-1-2022

9.261

4.919

18.563

32.743

Toevoeging 2022

1.797

1.613

0

3.410

Onttrekking 2022

6.218

1.519

1.000

8.737

Stand per 1-1-2023

4.840

5.013

17.563

27.416

Toevoeging 2023

2.174

1.613

0

3.787

Onttrekking 2023

2.847

878

980

4.705

Stand per 1-1-2024

4.167

5.748

16.583

26.498

Toevoeging 2024

2.888

1.613

0

4.501

Onttrekking 2024

1.875

966

1.090

3.931

Stand per 1-1-2025

5.180

6.395

15.493

27.068

Toevoeging 2025

2.271

1.613

0

3.884

Onttrekking 2025

3.166

1.283

965

5.414

Stand per 1-1-2026

4.285

6.725

14.528

25.538

Toevoeging 2026

3.483

1.613

0

5.096

Onttrekking 2026

1.485

1.051

965

3.501

Stand per 1-1-2027

6.283

7.287

13.563

27.133

Toelichting ontwikkeling voorzieningen

Voorzieningen in verband met bijdragen van derden
Dit zijn voorzieningen die samenhangen met inkomsten die voor een specifiek doel zijn ontvangen van derden. Dit betreft de voorzieningen afkoopsommen Essenhof, de voorziening erfstellingen legaten en schenkingen en de voorzieningen voor riolering. De stand van deze voorzieningen loopt vooral terug door onttrekkingen aan laatstgenoemde voorzieningen.

Onderhoudsvoorzieningen
Er zijn onderhoudsvoorzieningen voor: sportvelden, de sportboulevard, NMC Weizigt, havens en baggeren. De voorzieningen nemen toe ter dekking van toekomstige onderhoudskosten.

Overige voorzieningen
Onder deze categorie vallen drie voorzieningen: de voorziening voor de wethouderspensioenen, de voorziening voor afgesloten bouwgrondprojecten en de voorziening FLO. Meerjarig neemt vooral de voorziening FLO af in verband met kosten die zijn verbonden aan functioneel leeftijdsontslag voor brandweerpersoneel.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42