Projecten

Overzicht projecten

Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project. In de tabel 'overzicht actieve projecten' zijn zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen genoemd bij de grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal aan verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats door gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.

In de tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en eventueel heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit de splitsen in de verschillende dekkingsbronnen; in de projectbladen voor de grote projecten wordt op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt of de uitgaven gedekt zijn door de gemeente of door middelen van derden.

Overzicht actieve projecten 2021 per programma met meerjarige kredieten:

Begrotingsprogramma

Omschrijving project

Reservering

Krediet

Realisatie
t/m sep 2021

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Brandweer 2e uitrukpost Oranjepark**

N.v.t.

N.v.t.

387.915

Engelenburgerbrug/Blauwpoortsplein

12.587.317

12.587.317

8.186.694

Project Dordtse Mijl

15.181.464

15.181.464

3.399.268

** wordt verrekend met de VRZHZ

Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht

27.768.781

27.768.781

11.973.877

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Herstructurering Dordt West (va 2016)-reservering

31.895.320

31.895.320

15.581.732

Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) - reservering

34.017.200

34.017.200

33.979.035

Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht

65.912.520

65.912.520

49.560.767

Lerend en Ondernemend Dordrecht

WDO programma

10.770.000

10.770.000

37.682.347

Leerpark

46.635.130

46.635.130

44.248.096

Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht

57.405.130

57.405.130

81.930.443

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Mijlweg / vd Wees Brandstofverkooppunt

1.374.935

1.374.935

1.273.590

Mijlweg - Nijverheidsstraat GREX

2.905.495

2.905.495

2.905.495

Grote Hondring

1.005.813

796.488

462.492

Blekersdijk/Vrieseweg GREX

3.774.795

3.774.795

3.774.795

Noordendijk - in voorbereiding*

PM

PM

PM

Oudendijk Reservering

5.622.776

5.622.776

4.577.043

Amstelwijck BP deel 1

21.729.880

20.143.473

12.526.561

Dresselhuysstraat GREX*

PM

PM

PM

Oranjepark GREX*

PM

PM

PM

Dordtse Kil IV GREX (WDO)

39.475.283

31.370.440

23.468.692

Papeterspad complex

1.836.779

1.836.779

716.004

Gezondheidspark (GZP) Overkampzone

5.615.964

5.615.964

2.944.543

Uitgifte Drechtwerk B&S

2.785.513

2.785.513

2.802.899

Troelstrahof

1.034.441

1.034.441

827.776

Spuiboulevard

3.579.658

3.579.658

3.579.658

OMC Terrein - in voorbereiding*

PM

PM

PM

Amstelwijck Wonen (Spoorzone)

50.423.683

14.833.253

2.268.005

Admiraalsplein/PH-flat woningbouw*

PM

PM

PM

Karel Doormanweg 4-8*

PM

PM

PM

Maasterras vanaf 2021*

PM

PM

PM

Wooncompl. Prof.Langeveldlaan (vml.2f)*

PM

PM

PM

Steegoversloot 38-40*

PM

PM

PM

Stadswerven

131.446.008

103.669.887

97.062.676

Out of pocket Bouwende Stad

1.960.000

1.960.000

1.656.113

Zuidelijk Stationsgebied (Spoorzone)

16.000.000

870.000

658.107

* vanwege precontractuele fase worden hier (nog) geen bedragen vermeld.

Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

290.571.023

202.173.897

161.504.450

Eindtotaal

441.657.454

353.260.328

304.969.538

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42