Grote projecten

Westelijke Dordtse Oever

Westelijke Dordtse Oever

Datum rapportage: september 2021
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf

Doelstelling/beoogd resultaat project

Het programma Westelijke Dordtse Oever (WDO) en de hiervan deel uitmakende projecten hebben tot doel een aantrekkelijk en duurzaam bedrijvengebied te creëren door de interne en externe bereikbaarheid te verbeteren, bestaand terrein te herstructureren en nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42