Bijlagen

Autorisatieoverzicht investeringen

In onderstaande tabel wordt per programma het totale investeringsvolume plus bijbehorende kapitaallasten gepresenteerd. In de Auditcommissie d.d. 12 februari 2020 is gesproken over de indexatie van kredieten. In het verlengde van deze bespreking zijn de bestaande kredieten nog eens kritisch bezien en waar nodig is een eenmalige verhoging doorgevoerd vanwege indexatie (zie bijvoorbeeld kredieten met betrekking tot vervoermiddelen). Nieuwe kredieten (nu in 2024) worden op het juiste prijspeil aangevraagd en zijn daarmee waardevast.

Bedragen x € 1.000

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Programma's

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Leefbaar en Veilig Dordrecht

104

16

16

16

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

16.666

21.082

16.002

13.669

589

1.793

2.666

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

175

25

140

455

19

22

51

Lerend en Ondernemend Dordrecht

2.692

3.748

4.072

93

192

295

Gezond en Levendig Dordrecht

1.822

1.320

421

1.112

240

407

486

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

105

30

7

7

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2.420

204

205

206

Algemene Dekkingsmiddelen

5.350

98

153

249

267

285

Overhead

160

TOTALEN

29.229

26.377

20.788

15.426

1.410

2.909

4.012

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Leefbaar en Veilig Dordrecht

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Veiligheidscamera's (2022)

U

104

16

16

16

Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht

104

16

16

16

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Vervoermiddelen 2022

U

157

3

33

33

Mechanisatie Groen 2022

U

137

3

15

15

Mechanisatie Groen 2023

U

140

15

15

Vervoermiddelen 2023

U

177

4

37

Mechanisatie Groen 2024

U

143

15

Vervoermiddelen 2024

U

163

34

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing2021

U

6.364

5.855

2.006

6.476

50

142

184

PROJ: Rioolvervanging/vernieuwing2021

I

-6.032

-2.657

-1.680

-2.971

PROJ Wegen 2022 elementenverharding vb.'21 afr.'23

U

1.435

30

62

62

PROJ Wegen 2022 overige vb.'21 afr.'23 (20 jaar)

U

4.791

97

279

280

PROJ Kunstwerken 2022 (Realisatie t/m 2026)

U

65

1

2

2

PROJ: Vervanging verlichting 2022

U

462

9

22

22

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2022

U

357

7

15

15

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2022

U

230

5

17

17

PROJ Wegen 2023,elementenverharding vb '22 afr.'24

U

79

1.463

2

31

63

PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)

U

79

5.896

2

120

342

PROJ Wegen 2024,elementenverharding vb `23 afr.`25

U

81

3.999

2

82

PROJ Wegen 2024 overig vb.`23 afr.`25 (20 jaar)

U

81

3.508

2

72

Netwerkregelingen Dordtse Mijl

U

130

9

9

9

PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud

U

1.150

91

262

264

PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud

I

-180

PROJ: Vervanging verlichting 2023

U

471

9

22

PROJ Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)

U

435

9

13

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2023

U

83

2

3

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023

U

130

3

10

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

U

700

17

17

17

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

U

100

100

100

6

8

10

PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest

U

210

840

4

30

30

Renovatie kademuur Kuipershaven

U

515

2.058

10

51

51

PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26

U

83

4.079

2

PROJ Wegen 2025 overige vb.'24 afr.'26 (20 jaar)

U

83

3.578

2

PROJ: Kunstwerken 2024 (Realisatie t/m 2029)

U

444

9

PROJ: Vervanging verlichting 2024

U

481

10

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024

U

345

7

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024

U

244

5

PROJ: Kunstwerken 2025 (Realisatie t/m 2030)

U

453

PROJ: Vervanging Verlichting 2025

U

490

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2025

U

321

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2025

U

214

PROJ Wegen 2026 overig vb.'25 afr.'27 (20 jaar)

U

84

PROJ Wegen 2026 elementenverh. vb.'25 afr.'27

U

84

PROJ Renovatie kademuur Visbrug

U

55

220

1

8

8

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

U

480

17

17

17

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven voetveer

U

20

80

3

3

PROJ Renovatie kademuur Kraansteiger (Wijnhaven)

U

110

440

2

16

PROJ Ren kademuur Leuvehaven (Passantenst)

U

160

3

PROJ Ren kademuur steiger Schuitenmakersstraat

U

20

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

U

950

3.080

19

116

PROJ Ren kademuur Wolwevershaven oost

U

140

3

PROJ Ren kademuur Maartensgat

U

130

3

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

U

225

500

5

17

17

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

I

-110

-307

PROJ Dordtse Mijl - Verlichting

U

50

235

1

9

9

PROJ Dordtse Mijl - Verlichting

I

-17

-78

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

U

127

127

3

19

19

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

I

-42

-42

PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2021

U

253

257

260

263

10

45

59

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2021

U

21

26

26

26

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2021

U

399

354

312

237

18

98

117

Inrichting OR kavel 2F Leerpark

U

119

5

5

5

Hekwerk Sionpolder (2025)

U

26

Hans Petri Fontein (2022)

U

300

6

6

6

PROJ Wielwijk infra - Admiraalsp.openbare ruimte

U

100

9

9

9

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

U

1.235

1.500

1.543

44

74

175

PROJ Crabbehof openbare ruimte

U

296

75

24

23

23

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

U

825

37

37

61

Vervoermiddelen 2025

U

166

Mechanisatie Groen 2025

U

146

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

U

1.830

2.492

34

204

206

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

I

-317

-633

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

U

132

132

3

11

11

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

I

-44

-44

Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht

16.666

21.082

16.002

13.669

589

1.793

2.666

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Grafdelfmachine 2022

U

100

11

11

11

Herinrichting ovenruimte (2022)

U

75

8

8

8

Columbaria (2025)

U

100

Herinrichting aula Thuredrith (2023)

U

25

3

3

Inrichting familiekamer (2024)

U

40

8

Geluidsinstallatie Thuredrith (2024)

U

100

21

Ruimen veld W (2025)

U

75

Herinrichting veld W (2025)

U

100

Transporter (2025)

U

60

Paden groenaanleg veld K (2025)

U

80

Paden verharding veld N (2025)

U

40

Totaal Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

175

25

140

455

19

22

51

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Lerend en Ondernemend Dordrecht

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Gymzaal Dintelstraat 21, sloop & herbouw in 2021

U

228

1.000

5

39

Gymlokaal Anna van Saksenstraat 1A

U

1.000

148

22

41

42

Gymlokaal Latourpad 16

U

848

41

42

42

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

U

72

8

8

8

Gymlokaal inventaris Saksenstraat

U

72

8

8

8

Gymlokaal inventaris Dintelstraat

U

72

8

Gymlokaal inventaris Brouwersdijk

U

72

8

8

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

U

700

3.300

3.000

14

80

140

Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht

2.692

3.748

4.072

93

192

295

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Gezond en Levendig Dordrecht

U

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Facilitaire voorzieningen (2022)

U

245

51

52

52

Facilitaire voorzieningen (2023)

U

250

52

53

Facilitaire voorzieningen (2024)

U

255

53

Facilitaire voorzieningen Musea (2025)

U

260

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

U

31

3

3

3

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

I

-5

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019)

U

31

2

2

2

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 2 (2019)

I

-5

Husmann houtversnipperaar (2018)

U

33

4

4

4

Husmann houtversnipperaar (2018)

I

-6

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

U

32

4

4

4

Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)

I

-6

John Deere X740 (2019)

U

30

1

1

John Deere X740 (2019)

I

-5

Redemix verti-drain 7120 (2020)

U

34

4

4

4

Redemix verti-drain 7120 (2020)

I

-6

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

U

71

12

12

12

John Deere 1515 circelmaaier (2021)

I

-12

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

U

108

18

19

John Deere 1905 kooimaaier (2021)

I

-19

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

U

34

1

1

1

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2020

I

-6

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

U

34

1

1

1

Stadspolders veld A doelgebied voetbal 2020

I

-6

Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022)

U

42

5

5

5

Ford Transit (2) T200S & Connect T23 L TDCi (2022)

I

-7

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

U

43

7

7

7

Schenkeldijk veld N slagcirkel renov (2022)

I

-7

Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)

U

40

7

7

7

Schenkeldijk veld 2 doelmat (2022)

I

-7

Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)

U

343

31

31

31

Schenkeldijk veld 2 totaal mat renov (2022)

I

-60

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

U

43

7

7

7

Schenkeldijk veld 4 hockey doelmat (2022)

I

-7

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

U

269

24

24

24

Schenkeldijk veld 4 hockey totaal mat renov (2022)

I

-47

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

U

40

7

7

7

Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)

I

-7

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

U

484

43

43

44

Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)

I

-84

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

U

40

7

7

7

Smitsweg veld 2 doelmat (2022)

I

-7

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

U

144

12

13

13

Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)

I

-25

John Deere 1905 Kooimaaier (2023)

U

108

13

13

John Deere 1905 Kooimaaier (2023)

I

-19

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

U

71

12

12

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

I

-12

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

U

616

29

30

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

I

-107

Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)

U

44

7

7

Schenkeldijk veld R hockey slagcirkel ren. (2023)

I

-8

Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)

U

260

23

23

Schenkeldijk veld R hockey totaal mat (2023)

I

-45

Case IH farmall 85C (traktor) (2024)

U

63

6

Case IH farmall 85C (traktor) (2024)

I

-11

STH veegmachine 1800PHK (2024)

U

34

1

1

3

STH veegmachine 1800PHK (2024)

I

-6

Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024)

U

42

3

Krommedijk veld F doelgeb. voetb. (2024)

I

-7

CASE IH model JX90U (2025)

U

61

CASE IH model JX90U (2025)

I

-11

Vredo doorzaaimachine (2024)

U

44

6

Vredo doorzaaimachine (2024)

I

-8

Schenkeldijk veld E doelgebied (2025)

U

42

Schenkeldijk veld E doelgebied (2025)

I

-7

Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023)

U

57

10

10

Krommedijk Veld H doelgebied TPE (2023)

I

-10

Schenkeldijk veld E kgrasmat (2025)

U

409

Schenkeldijk veld E kgrasmat (2025)

I

-71

Stadspolders veld A doelgebied (2025)

U

42

Stadspolders veld A doelgebied (2025)

I

-7

Stadspolders veld 1 doelgebied (2025)

U

42

Stadspolders veld 1 doelgebied (2025)

I

-7

Stadspolders veld 2 doelgebied (2025)

U

42

Stadspolders veld 2 doelgebied (2025)

I

-7

Stadspolders veld A kgrasmat (2025)

U

392

Stadspolders veld A kgrasmat (2025)

I

-68

Fluisterboten (2024)

U

44

5

Abri en verlichting (2022)

U

30

3

3

3

Glasvezel Sionpolder

U

40

4

4

4

Totaal Gezond en Levendig Dordrecht

1.822

1.320

421

1.112

240

407

486

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Duurzaam en Innovatief Dordrecht

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Bruggen Weizigt (2023)

U

75

4

4

Inrichting stadsboerderij (2023)

U

30

3

3

Tuinmeubilair (2025)

U

30

Totaal Duurzaam en Innovatief Dordrecht

105

30

7

7

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020

U

75

8

8

8

PRIS: vervangen modems-sturingen (2022)

U

80

17

17

17

Upgrade on-street apparatuur 4g (2022)

U

130

14

14

14

PG Achterom - speedgate (2022)

U

78

9

9

9

Uitbreiding parkeerregulering (2022)

U

200

16

16

16

Opheffen muntbet. on-street app. (2022)

U

305

34

34

34

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

U

450

21

21

22

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

U

38

22

22

22

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

I

-38

Fietsnota-Krispijnseweg (fietsers-verkeersveilig.)

U

777

44

45

45

Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)

U

325

19

19

19

Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht *

2.420

204

205

206

* Exclusief grondexploitaties

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Algemene Dekkingsmiddelen

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

PROJ Huis van Stad en Regio

U

4.350

182

182

182

Klimaataanpassing Koloriet (RA)

U

24

24

24

Klimaataanpassing Koloriet

U

20

20

20

Portaal lichtbrug KM (2024)

U

55

6

Frames Stoelen Grote Zaal (2024)

U

28

3

Wanden Grote Zaal (2024)

U

70

8

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

U

1.000

98

23

41

42

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

5.350

98

153

249

267

285

Bedragen x € 1.000

U/I

Investeringsbedrag

Kapitaallasten

Investeringen Overhead

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2025

U

160

Totaal Overhead

160

U = uitgaven en I = inkomsten

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42