Bijlagen

Staat van reserves

Onderstaande staat geeft inzicht in het verloop van de reserves en voorzieningen. Voor een uitgebreidere toelichting op het doel van specifieke reserves en voorzieningen verwijzen wij naar bijlage 1a van de nota reserves en voorzieningen .

Bedragen x € 1.000

Aard

Stand per
1-1-2022

Storting
in reserve

Onttrekking
uit reserve

Stand per
1-1-2023

Storting
in reserve

Onttrekking
uit reserve

Stand per
1-1-2024

Storting
in reserve

Onttrekking
uit reserve

Stand per
1-1-2025

Storting
in reserve

Onttrekking
uit reserve

Stand per
1-1-2026

Storting
in reserve

Onttrekking
uit reserve

Stand per
31-12-2026

Algemene reserves

100

Algemene reserve

16.738

0

9.980

6.758

0

270

6.488

0

200

6.288

0

200

6.088

0

200

5.888

110

Reserve Grondbedrijf

35.703

8.809

12.713

31.800

3.956

2.659

33.097

12.243

880

44.460

5.743

1.423

48.780

6.145

740

54.186

Subtotaal Algemene Reserves

52.441

8.809

22.693

38.558

3.956

2.929

39.585

12.243

1.080

50.748

5.743

1.623

54.868

6.145

940

60.074

Bestemmingsreserves

303

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

300

100

0

400

100

0

500

100

0

600

100

0

700

100

0

800

304

Reserve parkeervoorzieningen

7.339

838

302

7.875

938

245

8.568

941

244

9.264

1.006

244

10.026

1.006

244

10.788

307

Reserve exploitatieresultaten

3.068

0

0

3.068

0

0

3.068

0

0

3.068

0

0

3.068

0

0

3.068

308

AD2030 Reserve Spoorzone

138.823

0

1.641

137.181

0

1.010

136.172

0

0

136.172

0

0

136.172

0

0

136.172

309

Reserve Afschrijving

213.917

9.110

6.334

216.692

8.892

6.778

218.806

2.368

7.111

214.062

0

7.346

206.716

0

7.201

199.515

310

Reserve dak en thuisloosheid

1.965

0

491

1.474

0

491

983

0

491

491

0

491

0

0

0

0

315

Reserve afval

59

304

200

163

310

202

270

460

204

526

461

204

783

461

204

1.040

316

Reserve Dienstverlening Drechtsteden

166

0

0

166

0

0

166

0

0

166

0

0

166

0

0

166

317

Egalisatiereserve opslag vervuilde grond Kildepot

243

0

0

243

0

0

243

0

0

243

0

0

243

0

0

243

319

Reserve Crisis en Herstel

3.250

0

1.050

2.200

0

400

1.800

0

0

1.800

0

0

1.800

0

0

1.800

320

Reserve Reg samenwerking ruimtelijk economisch domein

581

0

100

481

0

0

481

0

0

481

0

0

481

0

0

481

325

AD2030 Reserve Dordtwijkzone

55.000

0

0

55.000

0

0

55.000

0

0

55.000

0

0

55.000

0

0

55.000

326

AD2030 Reserve Ruimte voor banen

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

327

Reserve Acquisitie

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

331

Reserve Dordtse Leerprogramma

26.800

0

0

26.800

0

0

26.800

0

0

26.800

0

0

26.800

0

0

26.800

332

Reserve onderwijshuisvesting

6.816

0

0

6.816

0

1.700

5.116

0

825

4.291

0

0

4.291

0

0

4.291

334

Reserve Jeugdfonds

231

40

60

211

40

44

208

40

44

204

40

44

200

40

44

196

337

Reserve Toekomst Dordtse jongeren

10.475

0

0

10.475

0

0

10.475

0

0

10.475

0

0

10.475

0

0

10.475

338

Reserve Zonne energie

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

339

Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

9.000

0

0

9.000

0

0

9.000

0

0

9.000

0

0

9.000

0

0

9.000

341

Reserve Juridische risico's

10.200

0

0

10.200

0

0

10.200

0

0

10.200

0

0

10.200

0

0

10.200

342

Reserve Binnenstadontwikkeling

40.000

0

0

40.000

0

0

40.000

0

0

40.000

0

0

40.000

0

0

40.000

364

Reserve Onderhoud vastgoed

7.687

3.140

2.773

8.054

3.050

2.773

8.331

3.049

2.773

8.608

3.049

2.773

8.884

3.049

2.773

9.161

366

Reserve Programmering Dordtse musea

222

0

0

222

0

0

222

0

0

222

0

0

222

0

0

222

367

Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten

94

155

0

248

54

0

303

54

0

357

54

0

411

54

0

465

368

Reserve Beleidswensen

1.516

0

200

1.316

0

0

1.316

0

0

1.316

0

0

1.316

0

0

1.316

376

Reserve Vervanging openbare verlichting

108

0

0

108

0

0

108

0

0

108

0

0

108

0

0

108

378

Reserve Frictiekosten organisatieontwikkeling

986

0

0

986

0

0

986

0

0

986

0

0

986

0

0

986

384

Reserve Dividend Compenseren

18.413

0

1.305

17.108

0

0

17.108

0

0

17.108

0

0

17.108

0

0

17.108

385

Reserve Parkschap Biesbosch

717

0

84

633

0

84

549

0

84

466

0

84

382

0

84

298

387

Reserve Tentoonstellingen Biesbosch

43

0

0

43

0

0

43

0

0

43

0

0

43

0

0

43

393

AD2030 Reserve co-financiering BZK midd Spuiboulevard

3.400

0

0

3.400

0

0

3.400

0

0

3.400

0

0

3.400

0

0

3.400

394

AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal

3.000

0

103

2.897

0

0

2.897

0

0

2.897

0

0

2.897

0

0

2.897

395

AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park

10.300

0

0

10.300

0

0

10.300

0

0

10.300

0

0

10.300

0

0

10.300

396

AD2030 Res Dordtse Mijl

5.516

0

2.834

2.682

0

2.682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401

SI-Impuls Fiets

1.170

0

1.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403

SI-Gratis OV 65+

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404

SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur

1.970

0

1.970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

SI-Aantrekken, stimuleren en verplaatsen bedrijven

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

411

SI-Hofkwartier

660

0

265

395

0

115

280

0

115

165

0

0

165

0

0

165

413

SI-Impulsen sociale veiligheid

934

1.500

1.015

1.419

0

493

926

0

493

434

0

0

434

0

0

434

422

SI-Bodemsanering

1.349

0

0

1.349

0

0

1.349

0

0

1.349

0

0

1.349

0

0

1.349

423

SI-Nieuwe Dordtse Biesbosch

540

0

250

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

430

SI-Initiatieven Levendige Binnenstad

279

0

0

279

0

0

279

0

0

279

0

0

279

0

0

279

432

SI-Dordt West

9.043

0

2.534

6.509

0

1.653

4.856

0

1.621

3.236

0

0

3.236

0

0

3.236

442

SI-Spoorzone/Spuiboulevard

2.719

0

0

2.719

0

0

2.719

0

0

2.719

0

0

2.719

0

0

2.719

446

SI-Voorstraat Noord

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

447

SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek

199

0

0

199

0

0

199

0

0

199

0

0

199

0

0

199

448

SI-Leerpark

127

0

50

77

0

46

31

0

0

31

0

0

31

0

0

31

450

SI-Slenterroute Hofkwartier

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451

SI-Infra stadion FC Dordrecht

1.710

0

0

1.710

0

0

1.710

0

0

1.710

0

0

1.710

0

0

1.710

453

SI- Zuidelijk Stationsgebied

5.923

0

2.687

3.236

0

2.486

750

0

750

0

0

0

0

0

0

0

460

SI-Westelijke Dordtse Oever

446

12.000

0

12.446

2.000

0

14.446

0

0

14.446

0

0

14.446

0

0

14.446

461

SI-Duurzame Stad

215

0

215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473

SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer

130

0

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

492

SI-Sportpark Corridor

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9

493

SI-Stadswerven

1.125

0

0

1.125

0

0

1.125

0

0

1.125

0

0

1.125

0

0

1.125

494

SI-Sportparken

2.710

0

1.563

1.147

0

60

1.087

0

0

1.087

0

0

1.087

0

0

1.087

496

SI-Onderwijshuisvesting

6.902

0

700

6.202

0

1.600

4.602

0

0

4.602

0

0

4.602

0

0

4.602

497

SI-Campusontwikkeling Leerpark

3.590

0

1.767

1.823

0

490

1.334

0

209

1.125

0

73

1.053

0

73

980

Subtotaal Bestemmingsreserves

637.199

27.186

32.294

632.092

15.384

23.350

624.125

7.012

14.963

616.174

4.711

11.259

609.626

3.499

10.622

602.503

Totaal

689.640

35.996

54.986

670.649

19.340

26.279

663.710

19.255

16.043

666.922

10.454

12.882

664.494

9.644

11.562

662.576

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42