Inleiding

College

Van links naar rechts: Maarten Burggraaf (VVD), Rik van der Linden (CU/SGP), Wouter Kolff (burgemeester), Peter Heijkoop (CDA), Marco Stam (BVD) en Carlo Post (gemeentesecretaris).

A.W. Kolff, burgemeester

Portefeuilles:

Algemene en Kabinetszaken, Brandweer, Politie, Integrale Veiligheid, Handhaving (gerelateerd aan Openbare Orde, zoals Boa’s), Bestuurlijke Betrekkingen en Public Affairs, Internationale samenwerking, Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen), Regionale samenwerking, Mediabeleid en Communicatie, Personeel en Organisatie.

Programma's:

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht; Leefbaar en Veilig Dordrecht.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

M.D. Burggraaf (VVD), wethouder

Portefeuilles:

Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Toerisme, Markten en Wijkeconomie, Levendige Binnenstad, Evenementen, Financiën (inclusief deelnemingen en HBR), Dienstverlening (inclusief ICT) en Huisvesting, Omgevingswet en Bestuurlijke Vernieuwing, Grondbedrijf en Vastgoed.

Programma's:

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht; Groen en Ruimtelijk Dordrecht; Lerend en Ondernemend Dordrecht; Gezond en Levendig Dordrecht; Duurzaam en Innovatief Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar Dordrecht; Financiën van Dordrecht.

Grote projecten:

Amstelwijck/Wilgenwende, Westelijke Dordtse Oever, Stadswerven, Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras/Stationsomgeving.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Gevudo (HVC), Stedin, BNG, Evides, ROM-D, Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Merwede Lingelijn Beheer B.V., St. Adm. Kantoor Breedband.

P.J. Heijkoop (CDA), wethouder

Portefeuilles:

Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Zorg en Welzijn, WMO en Beschermd Wonen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie, Essenhof, Bibliotheekwerk, eerste plaatsvervanger Ruimtelijke Ordening.

Programma's:

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht; Lerend en Ondernemend Dordrecht.

Grote projecten:

Gezondheidspark/Leerpark, Wielwijk/Crabbehof, Amstelwijck/Wilgenwende.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Drechtwerk, Coöperatie Ontwikkeling Leerpark, Coöperatie We Helpen U.A.

H. van der Linden (ChristenUnie/SGP), wethouder

Portefeuilles:

Jeugd en Jeugdhulpverlening, Milieu, Duurzaamheid en Energietransitie, Publieke Gezondheid, Verkeer en Vervoer, Parkeren, Externe (spoor)veiligheid, Cultuur, Monumentenzorg en Archeologie, NMC Weizigt.

Programma's:

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht; Duurzaam en Innovatief Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar Dordrecht.

Grote projecten:

Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras/Stationsomgeving (inclusief Verstedelijkingsalliantie), Gezondheidspark/Leerpark.

Verbonden partijen:

GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Omgevingsdienst ZHZ, Energie Coöperatie Dordrecht, Veiligheidshuis ZHZ.

B.C.M. Stam (BVD), wethouder

Portefeuilles:

Wijken en Leefbaarheid, Ruimtelijke Kwaliteit, Wonen, Klimaatadaptatie, Sport en Recreatie, Water(veiligheid), Vergunningverlening & Handhaving, Dierenwelzijn, Levendige Binnenstad, Straatnamencommissie, eerste plaatsvervanger Verstedelijkingsalliantie.

Programma's:

Leefbaar en Veilig Dordrecht; Groen en Ruimtelijk Dordrecht; Gezond en Levendig Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar Dordrecht.

Grote projecten:

Nieuwe Dordtse Biesbosch, Dordt-West, Stadswerven, Wielwijk/Crabbehof.

Verbonden partijen:

GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

C.H.W.M. Post, gemeentesecretaris

Algemeen directeur en eerste adviseur van het college.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42