Verbonden partijen

Financiële informatie verbonden partijen

Onderstaand treft u een totaal overzicht van de financiële gegevens van onze verbonden partijen.

Daar waar besluitvorming in het publieke domein plaatsvindt, geven we inzicht in omvang van de Begroting 2022 van de betreffende verbonden partij. Bij een gemeenschappelijke regeling (GR) melden we de omvang van de totale bijdragen van alle vaste deelnemers (meestal gemeenten). Voor zover dit van toepassing is melden we welk belang in zowel euro's als procentueel, de gemeente Dordrecht heeft in een verbonden partij. Bij een GR gaat dat om de vaste gemeentelijke bijdrage (bijvoorbeeld inwonersbijdrage) in de Begroting 2022 van de verbonden partij, bij deelnemingen (zoals BV's en NV's) gaat het bijvoorbeeld om het dividend op basis van het percentage aandelen. Bovendien geven we een prognose van het verwachtte resultaat 2022 van de verbonden partij en het resultaat 2020 (inclusief ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen van 2019 naar 2020).

Verbonden partij

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

 Resultaat en prognose

Omvang begroting 2022

Aandeel Dordt in Verbonden partij

Naam

2019

2020

2019

2020

2020

2022

Totale begroting

Totale Bijdragestaat

2022
in euro

2022 in %

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

€ 1.148.000

€ 2.345.000

€ 44.878.000

€ 56.038.000

€ 1.412.000

€ 0

€ 353.464.000

€ 323.696.000

€ 175.077.000

54%

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

€ 4.772.000

€ 3.114.000

€ 36.492.000

€ 44.708.000

DGJ € 128.000, RAV € 0, SOJ -/- € 5.674.000

€ 0

€ 151.905.000

€ 131.128.000

€ 37.491.000

29%

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

€ 3.485.445

€ 3.509.357

€ 2.153.730

€ 12.363.119

€ 618.000

pm

€ 25.438.000

€ 22.556.468

€ 7.127.163

31,6%

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

€ 8.273.000

€ 6.311.000

€ 59.786.000

€ 62.293.000

€ 5.000

€ 0

€ 38.500.000

€ 38.500.000

€ 12.305.000

32,0 %

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

€ 1.041.000

€ 2.856.000

€ 27.912.000

€ 29.112.000

€ 2.840.000

€ 0

€ 42.437.000

€ 5.434.000

€ 3.308.000

60,9%

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Gevudo: € 30.000  HVC: € 126.906.000

Gevudo: € 30.000  HVC: € 142.293.000

Gevudo:         € 0 HVC: € 870.489.000

Gevudo:         € 0  HVC: € 849.809.000

Gevudo: nihil; HVC: € 15,2 miljoen

Gevudo: nihil

Gevudo: € 1.150.000

wordt verrekend door GR met provisie

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

€ 2.936.000

€ 5.815.000

€ 18.237.000

€ 19.621.000

€ 2.878.000

€ 3.663.000

€ 7.151.000

€ 50.000

€ 21.000

42%

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

€ 518.500.000

€ 535.200.000

€ 685.200.000

€ 713.000.000

€ 46,7 miljoen

nvt

nvt

nvt

nvt

7%

Merwedelingelijn Beheer B.V.

€ 250.000

€ 250.000

€ 109.000

€ 109.000

€ 0

nvt

nvt

nvt

nvt

2,91%

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

zie beleidsinfo

pm/zie beleidsinfo

zie beleidsinfo

pm/zie beleidsinfo

pm/zie beleidsinfo

nvt

nvt

nvt

nvt

69% (Capital 29,73% en Kil III 7,4%)

Stedin Holding N.V.

€ 2,95 mrd

€ 2,9 mrd

€ 4,3 mrd

€ 4,7 mrd

€ 42 miljoen

nvt

nvt

nvt

nvt

9,05%

BNG Bank N.V.

€ 4,8 mrd

€ 5,1 mrd

€ 144,8 mrd

155,2 mrd

€ 221 miljoen

nvt

nvt

nvt

nvt

 0,419%

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

€ 3.029.000

nnb

€ 0

nnb

(0,9 miljoen)

nvt

nvt

nvt

nvt

14% certificaten

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

€ 0 (na kapitaalstorting leden)

€ 0 ( na kapitaalstorting leden)

€ 8.100.574

€ 7.931.000

pm

Prognose -/- € 86.600

€ 1.006.487

nvt

€ 40.250 Coöperatie, DZHF € 43.300

60% Coöperatie, 50% DZHF

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

€ 930.217

€ 1.530.545

€ 75.072

€ 118.006

€ 48.416

pm

€ 50.000

nvt

nvt

50%

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42