Bedrijfsvoering

Huisvesting

In 2022 richten we ons op de verdere uitwerking van het gekozen plan voor onze toekomstige huisvesting in het Huis van Stad en Regio. Inmiddels heeft de raad het voorbereidingskrediet verstrekt en zijn de benodigde adviseurs aangetrokken.

In 2022 wordt het Ontwerp van het Huis van Stad en Regio nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Parallel hieraan zal het programma van eisen voor de inrichting van zowel het publieke gedeelte als het kantorendeel worden uitgewerkt. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van de ervaringen van de terugkeer naar kantoor, het toegenomen hybride werken en de mogelijkheid om pilots te doen in de huidige huisvesting. De ambitie is om eind 2024 begin 2025 de huisvesting in gebruik te nemen.

De nieuwe huisvesting maakt onderdeel uit van de totale ontwikkeling van het gebied rondom de Spuiboulevard en levert een bijdrage aan die ontwikkeling. Voor de gemeente Dordrecht, de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), Bibliotheek AanZet en Dordrecht Marketing en partners heeft gezamenlijke huisvesting een duidelijk meerwaarde. We stellen ons tot doel een plek te maken waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente samen werken aan de toekomst van onze stad, een aantrekkelijke ontmoetingsplek.

Ondertussen wordt in het huidige Stadskantoor zo minimaal mogelijk geïnvesteerd, in verband met genoemde toekomstige huisvesting.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42