Grondbeleid

Verlies en winstneming

Met betrekking tot de projecten met een nadelig exploitatieresultaat zijn verliesvoorzieningen gevormd. Het afsluiten van de projecten betekent een definitieve verliesneming ten laste van de algemene reserve Grondbedrijf. De verliesneming is gelijk aan de al getroffen verliesvoorziening.

De verliesvoorzieningen voor nadelige projecten worden gebaseerd op resultaten van de grondexploitaties op de eindwaarde van het project.

De verwachting is dat in 2021 en 2022 een aantal projecten wordt afgesloten met een positief resultaat (Baanhoekweg, Drechtwerk B&S, Oudendijk, Overkampzone, Patersweg en Spuiboulevard 4-88). Het definitieve resultaat van deze projecten wordt gemuteerd in de algemene reserve van het Grondbedrijf.

Binnen de bestaande portefeuille van grondexploitaties wordt in 2021 tussen € 17,7 miljoen en € 18,8 miljoen aan winstneming verwacht. In 2022 wordt tussen € 10,3 miljoen en € 11,4 miljoen aan winstneming verwacht. Naast de eerdergenoemde projecten met een positief resultaat die in 2021 en 2022 worden afgesloten wordt in dezelfde periode tussentijds ook winstneming verwacht voor de projecten Amstelwijck Noord, Amstelwijck Businesspark, Dordtse Kil IV deel 1, Grote Hondring, Middenzone Gezondheidspark, Oud Krispijn Zuid en Wielwijk.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42