Algemeen

Beleid voor risicomanagement

De gemeente Dordrecht heeft zoals iedere organisatie te maken met risico’s. Het is van belang om die risico’s inzichtelijk te maken, onder andere omdat de risico’s de uitvoer van beleidsdoelen nadelig kunnen beïnvloeden. De Nota risicobeheersing en weerstandsvermogen legt het begrippenkader en randvoorwaarden voor risicomanagement vast. De Nota definieert risicomanagement als: het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die het tot stand komen van organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden.

De in de Nota opgenomen doelstellingen voor risicomanagement zijn:

  1. inzicht krijgen in de strategische risico’s die de gemeente Dordrecht loopt en daarmee het risicobewustzijn te stimuleren.
  2. vermindering van het negatieve effect van risico’s op het bestaande beleid en de kwaliteit van de bestaande voorzieningen.
  3. optimaliseren van interne beheersing als onderdeel van integraal management.
  4. onderbouwing berekening weerstandsvermogen gerelateerd aan de met de raad afgesproken norm van ten minste 1,0.

In de Nota zijn de uitgangspunten voor risicomanagement en risicobeheersing, alsmede de diverse gemeentelijke, interne rollen en de afbakening en definiëring van de diverse risicobegrippen opgenomen. Het plan is de nota eind 2021/begin 2022 te actualiseren en de huidige beleidskaders aan te passen naar de standaarden van het moderne risicomanagement en risicogestuurd werken.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42