Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Dordrecht participeert in 2022 net als in 2021 in 15 verbonden partijen. Uitgaande van de omzetting van de GR Drechtsteden naar een GR Sociaal Drechtsteden per 1 januari 2022 blijft namelijk het aantal verbonden partijen 15. Ten tijde van de opstelling van deze begroting moet definitieve besluitvorming hierover nog plaats vinden, daarom treft u in onderstaand overzicht nog de naam 'GR Drechtsteden'. Deze 15 verbonden partijen variëren van publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen) tot privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen of coöperaties). Onderstaand overzicht maakt inzichtelijk aan welke begrotingsprogramma's onze verbonden partijen bijdragen. Tevens ziet u welk risicoprofiel (hoog = rood, middel = geel of laag = groen) wij aan de verbonden partij hebben toegekend. Het profiel is een mix van het bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang van de gemeente in de verbonden partij en hoeveel risico we lopen. We hanteren het volgende risicoprofiel:

Een rood risico betekent niet per se dat het slecht gaat met de verbonden partij. Het kan ook betekenen dat het beleidsmatige of financiële belang zo groot is, dat afwijkingen vaak direct effect hebben op de realisatie van onze doelen of onze financiële bijdrage. Kortom, hoe hoger het risico, hoe meer aandacht qua sturing en monitoring we hebben voor een verbonden partij. Zo zorgen we dat de verbonden partij de overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Bij een groene risicoclassificatie is meer sprake van een beheersmatige sturing op afstand. Uiteraard hebben verbonden partijen zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten rechtmatig opereren, adequaat reageren op nieuwe ontwikkelingen en transparant zijn in de informatievoorziening. Ze dienen kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en hier middels risicomanagement op te sturen.

Naam verbonden partij

Soort

Risico classificatie

Verbonden aan programma

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Financiën van Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

6. Gezond & Levendig Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

GR

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

GR

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

GR

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V.

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Financiën van Dordrecht

Merwedelingelijn Beheer B.V.

B.V.

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

N.V.

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Stedin Holding N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

BNG Bank N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Financiën van Dordrecht

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Coöperatie

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Coöperatie

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:32:14 met de export van 10/08/2021 09:24:42